VÒNG QUAY BTS FREE FIRE

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
huan CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 4 phút trước
Trương Hữu Vinh CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 9.999 KIM CƯƠNG 34 phút trước
Đời Vẫn Thế CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 49 phút trước
Vương Kiệt CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 1 giờ trước
Kiều Thị Tún CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 1 giờ trước
Võ Minh Luân CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Nguyễn Đạt CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 9.999 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Hoàng Văn Tiến CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Đinh Duy Anh CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 9.999 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Ufhi8uu CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Loc Tai TÔI YÊU BTS - CHÚC MỪNG BẠN NHẬN QUÀ KIM CƯƠNG NGẪU NHIÊN TỪ BTS 3 giờ trước
Nguyễn Việt Hoàng CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Lương Văn Khánh CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 4 giờ trước
Hoàng Yến CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 4 giờ trước
Thanhnui CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 2.000 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Nguyễn Đức Hải CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 2.000 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Hiếu Nguyễn CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 9.999 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Ruǎn Yǒuxiào CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 2.000 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Bao Nguyen CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Hii TÔI YÊU BTS - CHÚC MỪNG BẠN NHẬN QUÀ KIM CƯƠNG NGẪU NHIÊN TỪ BTS 6 giờ trước
Nguyễn Huy CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Trần Huy CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Hứa Lê Minh Phúc CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Thanh Tu CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Đồng Quốc Tình CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Mai Bảo Ngọc CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Duy Anh TÔI YÊU BTS - CHÚC MỪNG BẠN NHẬN QUÀ KIM CƯƠNG NGẪU NHIÊN TỪ BTS 8 giờ trước
Nhật Tiến CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Hung Kieu CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Mạnh Gây Tê CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 9 giờ trước
Xem thêm