VÒNG QUAY BTS FREE FIRE

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Le công minh CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 6 phút trước
Lê Lee CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 20 phút trước
Khai Van TÔI YÊU BTS - CHÚC MỪNG BẠN NHẬN QUÀ KIM CƯƠNG NGẪU NHIÊN TỪ BTS 35 phút trước
Lê Hồng Đạt CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 50 phút trước
Huy Lôi CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 1 giờ trước
Trần Việt Thuấn CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 1 giờ trước
Nguyễn Kelvin CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Dảk Wink CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 2.000 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Lê văn hiếu CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Vũ anh kiệt 1223 CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Quách Văn Cường CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Tuấn Anh CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Nguyễn Viết Khang CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Nguyễn Hiệu CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Cao Trung TÔI YÊU BTS - CHÚC MỪNG BẠN NHẬN QUÀ KIM CƯƠNG NGẪU NHIÊN TỪ BTS 4 giờ trước
Nhất Nguyễn CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 1.000 KIM CƯƠNG 4 giờ trước
Minh Quang CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 2.000 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Hải Lý CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Trần Trần CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Lưu thành sơn CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 5 giờ trước
Nsns CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Hy Yến CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 2.000 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Nguyễn Đăng Thịnh CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 9.999 KIM CƯƠNG 6 giờ trước
Nguyễn hoài tính CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Chung Rén TÔI YÊU BTS - CHÚC MỪNG BẠN NHẬN QUÀ KIM CƯƠNG NGẪU NHIÊN TỪ BTS 7 giờ trước
Nguyễn Thanh Hiếu CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 5.000 KIM CƯƠNG 7 giờ trước
Hiếu Trần CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Dũng Hí CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Đ.T.Tuyết Mai CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 3.000 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Nobita Quang Hưng CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC 500 KIM CƯƠNG 8 giờ trước
Xem thêm