Mã số
Giá tiền
Trạng Thái
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Sắp xếp theo
Elsu Sứ Giả Tận Thế, Violet Pháo Hoa Noen, Airi Bạch Kimono, Lauriel Tinh Vân Sứ, Natalya Nghiệp Hoả Yêu Hầu, Raz Muay Thái, Yorn Long Thần Soái, Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc. Omen Đao Phủ Tận Thế, Quillen Đặc Công Mãng Xà, Tulen Tân Thần Thiên Hà. Ngộ Không Siêu Việt, Nhóc Tì Bá Đạo III, Ngộ Khá Trẩu, Đặc Vụ Băng Hầu, Hoả Nhãn Kim Tinh. Nakroth Siêu Việt IV, Quán Quân, Khiêu Chiến, Bboy Công Nghệ. Lilianna Nguyệt Mỵ Ly, Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn, Valhein Vũ Khí Tối Thượng. Violet Tiệc Bãi Biển, Gildur Tiệc Bãi Biển, Florentino ULTRAMAN, Murad Siêu Việt. 16 bảng ngọc 90 siêu chuẩn. DƯ 2 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 345
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
14,400,000đ 7,200,000đ
GẦN FULL TƯỚNG GẦN FULL NGỌC. Airi Bạch Kiemono, Grakk Chàng Gấu Tuyết, Murad Siêu Việt, Triệu Vân Quý Công Tử, Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu, Bboy Công Nghệ, Volkath Xung Thiên Thần Tướng, Tulen Đông Êm Đềm và dàn skin đẹp. 30 bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 110
Số Skin : 113
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,268,000đ 1,134,000đ
Arum Vũ Khúc Thần Sứ, Florentino ULTRAMAN, Ryoma Thanh Long Bang Chủ, Fennik Phi Hành Gia, Azzen’Ka Ghẹo Hay Kẹo, Murad Siêu Việt, Nakroth Siêu Việt II, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Triệu Vân Quý Công Tử, Capheny Thần Tượng Âm Nhạc, Tulen Đông Êm Đềm và dàn skin đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 111
Số Skin : 165
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
Violet Tiệc Bãi Biển, Lilianna Nguyệt Mỵ Ly, Triệu Vân Quý Công Tử, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Enzo Chiến Binh Trăng Khuyết, Hayate Quỷ Diện, Slimz Thỏ Ngọc, Tulen Đông Êm Đềm và dàn skin đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 171
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc, Murad Siêu Việt, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Rouker Biệt Đội Siêu Hùng, Triệu Vân Quý Công Tử, Raz Băng Quyền, Mina Nữ Thần Ai Cập, Volkath Chiến Thần Ai Cập, Veres Thuỷ Thần Kiều Diễm và dàn skin đẹp.
Số Tướng : 110
Số Skin : 165
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
Florentino ULTRAMAN, Murad Siêu Việt, Ignis Bắc Băng Dương, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu, Nakroth Siêu Việt II, Bboy Công Nghệ, Murad MTP, Omen Chiến Binh Trăng Khuyết, Enzo Chiến Binh Trăng Khuyết, Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn, Capheny Thần Tượng Âm Nhạc và dàn skin đẹp. DƯ 2 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 104
Số Skin : 170
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
FULL TƯỚNG FULL NGỌC. Violet Tiệc Bãi Biển, Krixi Tiệc Baci Biển, Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn, Ngộ Không Đặc Vụ Băng Hầu, Nakroth Siêu Việt II, Triệu Vân Quý Công Tử và dàn skin nữ đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 164
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
Florentino ULTRAMAN, Nakroth Siêu Việt II, Nakroth Khiêu Chiến, Bboy Công Nghệ, Lữ Bố Tiệc Bãi Biển, Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn, Xeniel Tinh Hệ, Max Thần Đồng Sinh Hoá, Triệu Vân Quý Công Tử, Valhein Khiêu Chiến, Bright Khiêu Chiến, Murad MTP, Omen Quỷ Nguyệt Tướng, Airi Mỵ Hồ, Hayate Ngân Lang và dàn skin đẹp.
Số Tướng : 104
Số Skin : 163
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
FULL TƯỚNG FULL NGỌC. Violet Tiệc Bãi Biển, Ignis Bắc Băng Dương, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Tulen Đông Êm Đềm, Kriknak Yêu Trùng Cổ Mộ, Slimz Thỏ Ngọc, Volkath Xung Thiên Thần Tướng, Bboy Công Nghệ, Krixi Cô Tiên Thỏ, Lilianna Thần Tượng Âm Nhạc và dàn skin đẹp. DƯ 2 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 182
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,754,000đ 1,377,000đ
Yorn Long Thần Soái, Veres Gián Điệp Tinh Hệ, Omen Chiến Binh Trăng Khuyết, Nakroth Siêu Việt III, Florentino ULTRAMAN, Murad Siêu Việt, Điêu Thuyền Tiệc Bãi Biển, Triệu Vân Quý Công Tử, Lauriel Lạc Thần, Sephera Thần Tượng Âm Nhạc, Lilianna Thần Tượng Âm Nhạc, Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn và dàn skin đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 111
Số Skin : 170
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,430,000đ 1,215,000đ
FULL TƯỚNG FULL NGỌC. Florentino ULTRAMAN, Tulen Tân Thần Thiên Hà, Krixi Tiệc Bãi Biển, Xeniel Tinh Hệ, Ngộ Không Đặc Vụ Băng Hầu, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Triệu Vân Quý Công Tử, Murad Đồ Thần Đao, Alice Bé Du Xuân, Sephera Thần Tượng Âm Nhạc, Yena Thỏ May Mắn và dàn skin đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 172
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,592,000đ 1,296,000đ
FULL TƯỚNG FULL NGỌC. Sinestrea WAVE, Quillen Thống Soái Đế Chế, Tulen Tân Thần Thiên Hà, Murad Siêu Việt, Nakroth Siêu Việt II, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Max Thần Đồng Sinh Hoá, Florentino ULTRAMAN, Ryoma Giáng sinh, Slimz Thỏ Ngọc và dàn skin đẹp.
Số Tướng : 112
Số Skin : 163
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,916,000đ 1,458,000đ
Ngộ Không Siêu Việt, Nakroth Siêu Việt III, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Murad Siêu Việt, Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn, Điêu Thuyền Tiệc Bãi Biển, Veera Nàng Dơi Tuyết, Triệu Vân Quý Công Tử, Yorn Phá Vân Tiễn, Azzen’Ka Quỷ Diện Lãng Khách, Laville Tiệc Bãi Biển, Lilianna Tiệc Bãi Biển, Aoi Tiệc Bãi Biển, Bboy Công Nghệ, Raz Băng Quyền và dàn skin đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 104
Số Skin : 177
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
2,916,000đ 1,458,000đ
FULL TƯỚNG, FULL NGỌC. Florentino ULTRAMAN, Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn, Nakroth Khiêu Chiến, Nakroth Siêu Việt II, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Ignis Bắc Băng Dương, Triệu Vân Quý Công Tử, Violet Đặc Dị, Raz Băng Quyền, Murad Đồ Thần Đao, Yorn Soái Ca Học Đường, Azzen’Ka Ghẹo Hay Kẹo, Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn và dàn skin đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 173
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
2,592,000đ 1,296,000đ
GẦN FULL TƯỚNG, GẦN FULL NGỌC. Florentino ULTRAMAN, Lilianna Nguyệt Mỵ Ly, Airi Mỵ Hồ, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Triệu Vân Quý Công Tử, Bboy Công Nghệ, Enzo Chiến Binh Trăng Khuyết, Zill Diệt Nguyệt Tử Sĩ, Volkath Xung Thiên Thần Tướng, Dirak Ông Bầu Showbiz, Lữ Bố Long Kỵ Sĩ và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 100
Số Skin : 132
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,106,000đ 1,053,000đ
Florentino ULTRAMAN, Max Thần Đồng Sinh Hoá, Nakroth Siêu Việt II, Nakroth Quán Quân, Bboy Công Nghệ, Triệu Vân Quý Công Tử, Raz Băng Quyền, Capheny Toán Hoá Sinh, Slimz Thỏ Ngọc, Dirak Ông Bầu Showbiz và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 110
Số Skin : 124
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,944,000đ 972,000đ
Triệu Vân Quý Công Tử
Số Tướng : 75
Số Skin : 74
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,053,000đ 526,500đ
BUTTERFLY ASUNA TIA CHỚP
Số Tướng : 35
Số Skin : 15
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
3,564,000đ 1,782,000đ
Raz Chiến Thần Muay Thái, Lữ Bố Tư Lệnh Robot, Nakroth Siêu Việt II, Murad Siêu Việt, Triệu Vân Quý Công Tử, Raz Băng Quyền và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 75
Số Skin : 108
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
3,078,000đ 1,539,000đ
Elsu Sứ Giả Tận Thế, Violet Thần Long Tỷ Tỷ, Airi Kiemono, Nakroth Siêu Việt IV, Triệu Vân Quý Công Tử, Ryoma Thanh Long Bang Chủ, Hayate Kim Ưng Sát Thủ, Amily Thỏ May Mắn, Zuka Diệt Nguyệt Nguyên Soái, Raz Băng Quyền, Alice Bé Du Xuân, Lilianna Tiệc Bãi Biển, Annette Phi Hành Gia, Capheny Phi Hành Gia, Alice Học Viên Điệp Phủ, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Lữ Bố Thần Ngọc, Laville Tiệc Bãi Biển, Errol Huyết Thủ Tu La, Zill Phong Thần Tu La, Allain Bạch Kiếm Sĩ, Zât Thần Mặt Trời, Skud Tà Linh Ma Tướng và dàn skin đẹp. 13 bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 83
Số Skin : 102
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
3,600,000đ 1,800,000đ