Mã số
Giá tiền
Trạng Thái
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Sắp xếp theo
Triệu Vân Quý Công Tử
Số Tướng : 75
Số Skin : 74
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,350,000đ 675,000đ
Raz Chiến Thần Muay Thái
Số Tướng : 39
Số Skin : 33
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
BUTTERFLY ASUNA TIA CHỚP
Số Tướng : 35
Số Skin : 15
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Raz Siêu Việt, Lilianna Nguyệt Mỵ My, Bboy Công Nghệ
Số Tướng : 67
Số Skin : 66
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,440,000đ 720,000đ
Florentino Giám Sát Tinh Hệ, Raz Chiến Thần Muay Thái, Ngộ Không Siêu Việt, Tulen Tân Thần Thiên Hà, Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc, Airi Kiemono, Quillen Đặc Công Mãng Xà, Triệu Vân Quý Công Tử, Volkath Ma Kỵ Tử Sĩ, Max Thần Đồng Sinh Hoá, Natalya Băng Tâm Thần Nữ, Murad Đồ Thần Đao, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Lữ Bố Thần Ngọc, Ryoma Đặc Nhiệm Giáng Sinh, Wisp Máy Phát Quà , Allain Thần Mặt Trời, Ilumia Thần Mặt Trời, Laville Tiệc Bãi Biển, Dextra Quận Chúa Tuyết, Annette Phi Hành Gia, Capheny Phi Hành Gia, Lilianna Tiệc Bãi Biển, Zill Phong Thần Tu La, Errol Huyết Thủ Tu La và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 69
Số Skin : 104
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
4,860,000đ 2,430,000đ
Veres Kimono, Florentino Giám Sát Tinh Hệ, Ngộ Không Siêu Việt, Raz Siêu Việt, Nakroth Siêu Việt II, Nakroth Quán Quân, Triệu Vân Quý Công Tử, Hayate Chiến Binh Trăng Khuyết, Raz Băng Quyền, Zuka Diệt Nguyệt Nguyên Soái, Fennik Phi Hành Gia, Errol Huyết Thủ Tu La, Zill Phong Thần Tu La, Hayate Quỷ Diện và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 61
Số Skin : 81
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Raz Chiến Thần Muay Thái, Lữ Bố Tư Lệnh Robot, Nakroth Siêu Việt II, Murad Siêu Việt, Triệu Vân Quý Công Tử, Raz Băng Quyền và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 75
Số Skin : 108
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
3,420,000đ 1,710,000đ
Elsu Sứ Giả Tận Thế, Violet Thần Long Tỷ Tỷ, Airi Kiemono, Nakroth Siêu Việt IV, Triệu Vân Quý Công Tử, Ryoma Thanh Long Bang Chủ, Hayate Kim Ưng Sát Thủ, Amily Thỏ May Mắn, Zuka Diệt Nguyệt Nguyên Soái, Raz Băng Quyền, Alice Bé Du Xuân, Lilianna Tiệc Bãi Biển, Annette Phi Hành Gia, Capheny Phi Hành Gia, Alice Học Viên Điệp Phủ, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Lữ Bố Thần Ngọc, Laville Tiệc Bãi Biển, Errol Huyết Thủ Tu La, Zill Phong Thần Tu La, Allain Bạch Kiếm Sĩ, Zât Thần Mặt Trời, Skud Tà Linh Ma Tướng và dàn skin đẹp. 13 bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 83
Số Skin : 102
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Raz Chiến Thần Muay Thái, Mina Kẹo Hay Ghẹo, Nakroth Siêu Việt IV, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo III, Triệu Vân Quý Công Tử, Nakroth Tiệc Bãi Biển, Keera Tiệc Bãi Biển, Zill Phong Thần Tu La, Errol Huyết Thủ Tu La, Lilianna Thần Tượng Âm Nhạc, Zill Diệt Nguyệt Tử Sĩ. 13 bảng ngọc 90 siêu chuẩn đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 98
Số Skin : 120
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Tulen Tân Niên Vệ Thần, Raz Chiến Thần Muay Thái, Yorn Long Thần Soái, Airi Kiemono, Nakroth Siêu Việt III, Nakroth Tiệc Bãi Biển, Nakroth Khiêu Chiến. Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Murad Siêu Việt, Murad MTP, Murad Đồ Thần Đao, Triệu Vân Quý Công Tử, Zephys Hắc Vô Thường, Elsu Xạ Thủ Tinh Linh, Thorne Giả Kim Thuật Sư, Bright Khiêu Chiến, Hayate Chiến Binh Trăng Khuyết, Arthur Hiệp Sĩ Trăng Khuyết, Enzo Chiến Binh Trăng Khuyết, Valhein Hoàng Tử Băng, Keera Tiệc Bãi Biển, Lindis Quang Thánh Tiễn, Capheny Siêu Cấp Tin Tặc, Ngộ Không Tề Thiên Ma Hầu, Aleister Âm Dương Sư, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Lữ Bố Thần Ngọc. Các bảng ngọc chuẩn đẹp. VẬN MAY 248 SẮP ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 95
Số Skin : 156
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
5,400,000đ 2,700,000đ
Ryoma Thanh Long Bang Chủ, Airi Kiemono, Arum Vũ Khúc Long Hổ, Hayate Kim Ưng Sát Thủ, Triệu Vân Quý Công Tử, Bboy Công Nghệ, Raz Băng Quyền, Raz Saitama, Ngộ Không Tề Thiên Ma Hầu, Aleister Âm Dương Sư, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Lữ Bố Thần Ngọc, Zuka Giáo Sư, Natalya Băng Tâm Thần Nữ, Yena Giảng Viên Tình Ái, Annette Phi Hành Gia, Capheny Phi Hành Gia, Omen Ám Tử Đạo và dàn skin đẹp. 20 bảng ngọc 90 siêu chuẩn đẹp.
Số Tướng : 100
Số Skin : 138
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
3,600,000đ 1,800,000đ
Ryoma Samurai, Ngộ Không Siêu Việt, Triệu Vân Quý Công Tử, Xeniel Tinh Hệ, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Nakroth Quán Quân, Bboy Công Nghệ, Murad Đồ Thần Đao, Raz Băng Quyền, Raz Saitama, Zuka Giáo Sư, Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn, Lilianna Thần Tượng Âm Nhạc, Slimz Thỏ Ngọc, Xeniel Trung Vệ Thép, Volkath Xung Thiên Thần Tướng. Các bảng ngọc chuẩn siêu đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 145
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
5,400,000đ 2,700,000đ
Florentino Giám Sát Tinh Hệ, Murad Siêu Việt, Lauriel Thánh Quang Sứ, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Nakroth Siêu Việt II, Triệu Vân Quý Công Tử, Hayate Quỷ Diện, Murad MTP, Slimz Thỏ Ngọc, Volkath Xung Thiên Thần Tướng, Lilianna Thần Tượng Âm Nhạc, Alice Học Viên Điệp Phủ và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 107
Số Skin : 133
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Violet Tiệc Bãi Biển, Airi Kimono, Lauriel Thánh Quang Sứ, Nakroth Siêu Việt II, Bboy Công Nghệ, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Triệu Vân Quý Công Tử, Murad Siêu Việt, Florentino ULTRAMAN, Florentino Tà Long Kiếm Sĩ, Lữ Bố Ichigo Kurosaki, Lindis Đồng Phục Shihakusho, Annette Nữ Sinh Trung Học, Raz Saitama, Hayate Quỷ Diện, Alice Học Viên Điệp Phủ và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 112
Số Skin : 155
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Violet Tiệc Bãi Biển, Airi Kimono, Lauriel Thánh Quang Sứ, Nakroth Siêu Việt II, Bboy Công Nghệ, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Triệu Vân Quý Công Tử, Murad Siêu Việt, Florentino ULTRAMAN, Florentino Tà Long Kiếm Sĩ, Lữ Bố Ichigo Kurosaki, Lindis Đồng Phục Shihakusho, Annette Nữ Sinh Trung Học, Raz Saitama, Hayate Quỷ Diện, Alice Học Viên Điệp Phủ và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 112
Số Skin : 155
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
FULL TƯỚNG FULL NGỌC. Violet Tiệc Bãi Biển, Ngộ Không Hoả Nhãn Kim Tinh, Lindis Quang Thánh Tiễn, Triệu Vân Quý Công Tử, Cresht Đại Sứ Sushi, Zuka Diệt Nguyệt Nguyên Soái, Yena Thỏ May Mắn, Lindis Nữ Vương Pháo Hoa, Sephera Thần Tượng Âm Nhạc, Butterfly Xuân Nữ Ngổ Ngáo, Alice Bé Gấu Tuyết và dàn skin đẹp. DƯ 2 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 171
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
4,500,000đ 2,250,000đ
Florentino ULTRAMAN, Murad Siêu Việt, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Nakroth Siêu Việt II, Nakroth Quán Quân, Bboy Công Nghệ, Triệu Vân Quý Công Tử, Laville Kim Quy Thần Vương, Laville Tiệc Bãi Biển, Lilianna Tiệc Bãi Biển, Aoi Tiệc Bãi Biển, Lữ Bố Thần Ngọc, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Errol Huyết Thủ Tu La, Zill Phong Thần Tu La và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 105
Số Skin : 179
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
4,860,000đ 2,430,000đ
FULL TƯỚNG. Tulen Tân Thần Hoàng Kim, Tulen Tân Thần Thiên Hà, Capheny Kimono, Florentino ULTRAMAN, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Nakroth Siêu Việt II, Nakroth Khiêu Chiến, Triệu Vân Quý Công Tử, Ngộ Không Tề Thiên Ma Hầu, Aleister Âm Dương Sư, Volkath Ma Kỵ Tử Sĩ, Maloch Samurai Tử Sĩ, Valhein Khiêu Chiến, Raz Băng Quyền, Hayate Quỷ Diện, Alice Bé Gấu Tuyết, Yena Thỏ May Mắn, Điêu Thuyền Thần Ngọc, Lữ Bố Thần Ngọc và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 112
Số Skin : 189
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
5,400,000đ 2,700,000đ
Lilianna Tiểu Thơ Anh Đào, Violet Đặc Dị, Triệu Vân Quý Công Tử, Airi Đặc Công và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 66
Số Skin : 54
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
Violet Pháo Hoa Noen, Hayate Ngân Lang, Triệu Vân Quý Công Tử, Errol Huyết Thủ Tu La, Volkath Xung Thiên Thần Tướng, Raz Saitama và dàn skin đẹp. Các bảng ngọc chuẩn đẹp. Đã mở sổ sứ mệnh level 46.
Số Tướng : 62
Số Skin : 52
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ