Mã số
Giá tiền
Trạng Thái
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Sắp xếp theo
VERES KIMONO, HAYATE TỬ THẦN, RYOMA SAMURAI. LIÊN
Số Tướng : 69
Số Skin : 112
Rank : K.Rank
Ngọc : 90
NAK KILLUA
Số Tướng : 116
Số Skin : 279
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
LIÊN HỆ PAGE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Ngọc : 0
LIÊN HỆ PAGE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Ngọc : 0
LIÊN HỆ PAGE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Ngọc : 0
Liên Hệ PAGE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Số Tướng : 0
Số Skin : 0
Rank : K.Rank
Ngọc : 0
Trắng thông tin
Số Tướng : 117
Số Skin : 191
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 116
Số Skin : 221
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,170,000đ 585,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 103
Số Skin : 144
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
1,008,000đ 504,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 116
Số Skin : 289
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
3,060,000đ 1,530,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 117
Số Skin : 236
Rank : K.Rank
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
XẢ SIÊU RẺ TRẮNG THÔNG TIN 💥💥💥 SALE NĂM MỚI GIÁ CỰ
Số Tướng : 117
Số Skin : 220
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
2,160,000đ 1,080,000đ
XẢ SIÊU RẺ TRẮNG THÔNG TIN 💥💥💥 SALE NĂM MỚI GIÁ CỰ
Số Tướng : 117
Số Skin : 237
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
2,790,000đ 1,395,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 101
Số Skin : 167
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
1,260,000đ 630,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 110
Số Skin : 153
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
Trắng thông tin
Số Tướng : 117
Số Skin : 219
Rank : K.Rank
Ngọc : 90
1,260,000đ 630,000đ
vio huyết ma - lili wave
Số Tướng : 88
Số Skin : 135
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,260,000đ 630,000đ
SALE TẾT
Số Tướng : 116
Số Skin : 272
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,260,000đ 630,000đ
RAz thái
Số Tướng : 116
Số Skin : 178
Rank : C.Thủ
Ngọc : 90
1,260,000đ 630,000đ
trắng thông tin
Số Tướng : 65
Số Skin : 127
Rank : K.Rank
Ngọc : 90
5,400,000đ 2,700,000đ