Mã số
Giá tiền
Trạng Thái
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Sắp xếp theo
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 54
Số Skin : 47
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 53
Số Skin : 52
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
450,000đ 225,000đ
Hayate Chiến Binh Trăng Khuyết, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Zuka Giáo Sư, Nakroth Siêu Việt, Krixi Cô Tiên Thỏ
Số Tướng : 58
Số Skin : 54
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
630,000đ 315,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 56
Số Skin : 37
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 50
Số Skin : 27
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 52
Số Skin : 28
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 50
Số Skin : 27
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 51
Số Skin : 33
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 55
Số Skin : 41
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
360,000đ 180,000đ
Murad Siêu Việt, Triệu Vân Quý Công Tử, Errol Diệt Nguyệt Tiên Phong, Aleister Siêu Sao Bóng Rổ
Số Tướng : 76
Số Skin : 72
Rank : B.Kim
Ngọc : 90
1,170,000đ 585,000đ
Zill Diệt Nguyệt Tử Sĩ, Nakroth Quán Quân, Triệu Vân Quý Công Tử, Slimz Thỏ Ngọc. 16 bảng ngọc chuẩn đẹp.
Số Tướng : 71
Số Skin : 56
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,170,000đ 585,000đ
Triệu Vân Quý Công Tử, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Bboy Công Nghệ
Số Tướng : 76
Số Skin : 66
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ. Nakroth Quán Quân, Triệu Vân Quý Công Tử, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Zuka Giáo Sư.
Số Tướng : 61
Số Skin : 71
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
900,000đ 450,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 63
Số Skin : 53
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
684,000đ 342,000đ
Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II, Murad Đồ Thần Đao, Nakroth Siêu Việt
Số Tướng : 60
Số Skin : 42
Rank : B.Kim
Ngọc : 90
630,000đ 315,000đ
Bboy Công Nghệ, Triệu Vân Quý Công Tử, Violet Đặc Dị, Gildur Võ Sư, Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo II. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 60
Số Skin : 56
Rank : B.Kim
Ngọc : 90
720,000đ 360,000đ
Max Thần Đồng Sinh Hoá, Triệu Vân Quý Công Tử
Số Tướng : 65
Số Skin : 46
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
720,000đ 360,000đ
Ngộ Không Nhóc Tì Bá Đạo III, Zata Tinh Hệ, Triệu Vân Quý Công Tử. DƯ 1 VIÊN ĐÁ QUÝ.
Số Tướng : 63
Số Skin : 72
Rank : T.Anh
Ngọc : 90
1,080,000đ 540,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN GIÁ SIÊU RẺ
Số Tướng : 61
Số Skin : 57
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
630,000đ 315,000đ
DƯ ĐÁ QUÝ. Triệu Vân Quý Công Tử, Bboy Công Nghệ, Errol Diệt Nguyệt Tiên Phong, Capheny Thần Tượng Âm Nhạc.
Số Tướng : 67
Số Skin : 51
Rank : K.Cương
Ngọc : 90
720,000đ 360,000đ